خب از اونجایی که مرده و قولش !! پست قبلی 30 تا کامنت نخورد پس بای بای ! :p