مثل اینکه مشهد این هفته مون هم کنسل شد !! پدر شوهر مادرشوهر و برادرشوهر میخوان برن مسافرت !!! حالا تا الان هیچ قصد سفری نداشتناااااا یوووهووویی مسافرتشون گرفته !!! و به همین علت ماشین خوبه مسافرت رو اونا می برن و ما هم با ماشین خودمون نمی ریم ! باید صبر بنماییییییییم تا هفته دیگه !!!

امروز ناهار هم قراره بریم اونجا !! هی !!