خب داره عید میشه و اینا !!! cool (دنبال یه شکلک قازقُولَنگ طوری بودم ولی پیدا نکردم دیگه مثل قدیما هم حوصله پیدا کردن شکلک ندارم !) 

خونه تکونی و این حرفا !! چه موضوع تکراریه لوسی!! frown

پسر و پدر خوابیدن و بنده هم بیدارم تا یه نشریه طراحی کنم ! جدیدا شبا خوابم نمیاد !!! فکر کنم دارم به مرحله غول می رسم !!! devil

نمی دونم آیا کسی از بچه های گذشته مطالبم رو می خونه یا نه ! ولی اگه می خونه بهش از همین جا سلام میگم ! سلام بزرگوار ! laugh 

کسی که به من سلام نمیده ! جواب سلام واجبه بلکه من یه سلامی بدم جوابمو بدید !!! cheeky