خب مثل اینکه اینجا هیچ کس مسلمون نیست که جواب سلام بده !!!! cheeky کریم تو مسلموووووون نیستی !!!! laugh

اون شب که اومدم نشریه رو درست کنم با یه دوووشواری برخورد کردم که نشد و رفتم با خیال آسوده خوابیدم !! هنوووووووووز هم دارم درست می کنم و امروز هم باید تحویل بدم !! شونصد صفحه اشم مونده !! هی خداا !!

نمایشگاه های بهاره هم شروع شده و دیشب رفتیم پارک گفتگو ولی هییییچی نخریدم کلا انگیزه ای برای خرید عید ندارم ! نمی دونم چرا ! البته شاید چون تازه خرید کردم و دارم دیگه !! برا چی الکی بخرم ! (الکی مثلا من خیلی خانم قانع و صرفه جویی هستم !!! devil)