آقای همسر امشب رفتن سفر ما تشریفمون رو آوردیم خونه پدری !

به یاد قدیم ها که اینجا می نوشتم می نویسم ! با این تفاوت که دیگه تخت نازنینم نیست که روش ولو بشم !!

انقدر هم خوابم میاد ولی کار دارم باید تا فردا تحویل بدم ! روزها که اصلا پسرجان نمیزارن من دست به لپ تاپ بزنم ! 

دیروز هم که روز مادر بود ! روز من و روز همه مامانا مبارک ! heart