پسرجان خوابیده شد !!

دلمان برای همسرجان تنگ شده ! مامانم اینا خیلی زود میخوابن ولی ما عادت به زود خوابیدن نداریم ! تازه این موقع ها میریم بیرون بعضی وقتا البته! 

منم الان حوصلم سریده ! همسرجان امشب زنگ زد و گفت احتمالا فردا شب برمی گرده ! خداروشکررر ! اصلا بدون اون هیچ چیز کیف نمیده !