امروز انقدر حالم یه جوری بود ! اصن حوصله هیچ کاری رو نداشتم ! هرچی تمیز می کنم توی سه سوت پسرجان دوباره همه رو به هم می ریزه ! 

یه دقیقه میرم تو آشپزخونه میام می بینم تمام لباسای توی کشو رو ریخته بیرون !! 

دم به دقیقه هم که میخواد بره آب بازی !! بیچارم کرده !! 

حالم هنوزم یه جوریه بی حوصلم کسلم نادَخم ! معنی نادخم نپرسید که فارسیم نمیاد !!! حالا انگار چقدر اینجا کسی حرف می زنه که میگم نپرسید !! همون که بخونید کافیه !! طبق آمار ثبت شده از منابع موثق! خیلیا می خونن ولی اهمیت نمیدن !! خخخخ ! حس می کنم دارم هذیون میگم یا نمی دونم هزیون میگم ! شایدم حذیون ! البته نه همون هذیون ! به قیافش می خوره با هـ باشه نه با ح !! 

تا حالا انقدر چرت و پرت یه جا ندیده بودم ! آخی یاد چرند و پرند افتادم !!