آقای همسر رفتن استخر ! یه 4 ساعتی میشه رفتن !! 

شاید باورتون نشه من تاحالا استخر نرفتم !! بدم میاااد !! یه مشت زن لخت تو آب می لولن !! که چی خخخخخب !! 

ان شاءالله یه روز خونم استخردار بشه خَصوصی برم تو آب بلولم !! 

حتی شنا هم بلد نیستم اگه بیفتم تو آب قطع به یقین دعوت حق رو لبیک خواهم گفت ! 

پسرجان خوابیده و نمی دونم خواب می بینه یا اتفاقی میفته یهو از خواب می پره تا الان شونصد بار گذاشتمش رو پام تا الان دیگه آروم خوابیده !