آقای همسر در حال دوش گرفتن هستن تا بعدش بیان بیرون و با هم فیلم ببینیم تا پسرم خوابیده فرصت رو غنیمت بشمریم ! 

دیروز مادرشوهرم میگه : فلووونی (هیس !! الکی مثلا کسی اسم منو نمی دونه !! ) میدونی با خانواده شوهر کجا باید رفت؟!

منم گفتم : نه نمی دونم کجاااا ؟؟؟

گفت : باید بری ماهیگیری !!

گفتم : هااان ماهیگیری !! حالا چرا ماهیگیری ؟؟؟

گفت : از بس که کِرم دارن !!!! (خودشم غش غش زد زیر خنده !!! )

منم مردم از خنده !!!

همین که خودشون می دونن یه دنیا ارزش داره !!!!!!!!!!!!!!! :))))))))))