دیروز از مدرسه زنگ زدن و برای امروز جشن روز معلم دعوتم کردن ! با اینکه دیگه از بهمن به خاطر پسرم مدرسه نرفتم ولی هم عیدیمو بهم دادن هم جشن دعوتم کردن هم هدیه بهم دادن هم سمنویی که عید هرسال می پزن برام نگه داشته بودن و بهم دادن ! 

خودمونیم مدرسمون شاخه ها !! باباجون خودم با اینکه مدیر مدرسه اس ولی گفت خیلی مدرستون کار زیبایی کرده !! همین که به فکر بوده و بعد رفتنت هنوز چیز! می کنه خیلیه !!

خلاصه که اینجوریا ! امروز یه فشار عصبی بهم وارد شد دلم درد گرفته !! :(