خوب خوب خوب !!! چی بگگگگگم !!! ماه رمضون شروع شد و سرویس کاری هم شروع شد !! دیگه امسال باید روزه بگیرم و اون دو سال خوش و خرم تموم شد !! :))) 

خندوانه هم شروع شد و به حول و قوه الهی هم بخت مگان باز شد و با هری جون مزدوج شد !! به حق این روزای عزیز خوشبخت بشن !!!!! :))))

حوصلم تو خونه سر میره هر از گاهی که از طرف بچه های دانشگاه بهم مجله و پوستر سفارش میدن درست می کنم ! توی یه سایت "سفارش آنلاین پوستر" هم فرم همکاری پر کردم بلکه ببینن شاید قبول نمودن و من از این حوصله سر رفتن تو خونه خلاااااص شدم !! 

شماها سفارش مفارش ندارید درست کنم ؟!! laugh