عروسی دعوت شدیم بالاخره بعد از اندی ساااال !! 

و من چند روز هرچی لباس دارم هی می پوشم می بینم که لباسا آب رفته کوچیکم شده !!!!! 

خلاصه که درگیرم با خودم !! الانم ساعت یک و نیم نصفه شبه و نشستم مجله درست می کنم !

اوضاع مملکتم که رو هواست ! کلا رو هوا داریم زندگی می کنیم !! خدایا خودت ظهور کن ! :|