یه کرمی گرفته منو دلم میخواد هی چرت و پرت بنویسم !!! laugh دیوونه هم خودتونین !! devil نمی دونمم چی بنویسم !!!! اینجا خیلی بشتر از فضاهای مجازی دیگه حال میده ها !!! اینستا و فیس و اینا دیگه اصن حال نمیده ! فیس بوک که خیلی وقته به دیار باقی شتافته الان این چند روزم به خاطر پوکیده شدن گوشیم اینستا ندارم خیلی حال میده !!! اینجا اصن یه صفای دیگه داره !!! 

در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست ! هرجا که صفا هست در آن ممد و اصغر و تقی هم هستن !!!! غش غش غش !!!!! laugh اسگل و دیوونه هم باز خودتونین !!!! devil