امروز ماشینمو جرثقیل برد !!! و من به شدت عصبانی شدم !! یعنی نمیزارن آدم نفس بکشه یه ذره !! گند همه چیزو درآوردن ! این از وضع قیمت همه چیز ! رفته بودم بازار مثلا ارزون چیزی خرید کنم که از دماغم دراومد ! دم مترو ماشنو پارک کردم ! حالا بماند که سه ساعت دنبال جای پارک گشتم و به غلط کردن افتادم که اصن چرا تا همینجا هم با ماشین اومدم ! وقتی برگشتیم ماشینو برده بودن ! خدا لعتنت کنه باعث و بانی این وضع گند و مزخرف مملکت ما رو !! از اون بالا بالایی که فقط چرت و پرت میگه و کاری نمی کنه فقط چفیه به اصطلاح متبرکشو تقدیم! میکنه به ملت سرخوش !! من نمی دونم اینا مثلا اون چفیه رو میگیرن چیکارش می کنن !!! قابش می کنن ! بوش می کنن ! میمالن به خودشون ! نه واقعا مثلا چیکارش می کنن !!! انقدر فحش دادم به همشون که خدا می دونه !! شما هم دو تا بدید دل من خنک شه ! 

ولش کن داره بحث منحرف میشه یه بلایی سرمون میارن نمیزارن همین نفس زوری هم که می کشیم بکشیم !

خیلی دلم میخواد یه کشور دیگه زندگی کنم ولی پووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ندارم اونقدددددددر :(((((((((

دلم برای شوهر جان می سوزه بیچاره این ماه همش افتاده تو خرج ، گوشیمم احتمالا بیخیال شم درست کنم !! این گوشی قزمیتم که دستمه سه سوت شارژش تموم میشه منم اصن حال ندارم کلا گوشیم خاموشه !! بدون گوشی و اینا هم حال میده ها ! ذهن آدم راحته !! 

ا