خب الان ما باید تو مسافرت باشیم که نیستیم ! قرار بود بریم ولی نشد که بریم و برناممون به هم خورد و فردا دعوت شدیم گاوداری !!!

عمه همسرجان یه گاوداری داره دعوت کرده بریم اونجا !!!!!!! laugh فردا 9 صبح عازمیم پیش گاوا !! پسرم رو ببرم از نزدیک گاو ببینه !!! cool

 

+ + این پست اگه بالای سی تا کامنت از سی تا آدم مختلف ( نه سی تا کامنت برا یه نفر ! ) نداشته باشه من میرم !!!!!! devil خب برو !!!!! والا ! devil