فیلم امروز نیز در حال دانلود می باشد . همسرجان فیلم های خنده دار رو بیشتر دوست داره ولی خب وسطاش فیلمای دیگه هم ببینیم بد نیست !

برنامه کرفس رو از بازار دانلود کردم و کالری چیزایی که می خورم رو برام مدیریت می کنه خیلی خوبه !

5 کیلو از بعد زایمان برام یادگاری مونده که باید کمش کنم تا به وزن سالم برسم ولی برای رسیدن به وزن ایده آل یه 10 کیلویی باید کم بشه ! 

خیلی برنامه خوبیه !