یه کم بیتشر از یه ماه به تولد پسرجان باقی مونده و از الان در حال فکر کردن به تدارکاتش هستم . 

احتمالا تم امسال رو سفید آبی در نظر بگیرم ! آری احتمالا همین کنم !!